Cserkésztábortűz Nagymaroson

Szeptember 9-én este városunk cserkészeinek abban a megtiszteltetésben volt része, hogy egy
közös tábortűznek adhatott otthont, melyen a 191.számú Toldi Miklós Cserkészcsapatot és az
1918.számú Xantus János Cserkészcsapatot láthatta vendégül.

Ez az alkalom azért volt igazán különleges, mivel a két vendégcsapat igen egyedinek és
különlegesnek mondható a cserkészek között. A Toldi Miklós cserkészei itthon és határainkon
túl, szerte a széles nagyvilágban leltek otthonra, de magyar cserkészként a magyar
cserkészeszményt és annak hagyományait képviselik és őrzik. E csapat tagjai az idősebb
generációhoz tartoznak ugyan, mégis fiatalos lendülettel vetik bele magukat a kihívásokba.
A csapattagok 3 évente gyűlnek össze egy pár napos találkozóra, ahova érkeznek az USA-
ból, Kanadából és kis hazánkból is idősebb Toldik. Három évvel ezelőtt a csapat Keszthelyen
szervezte meg a találkozóját, de ebben az évben a neves Toldi Találkozó egyik fénypontjának,
a tábortűznek Nagymaros adhatott otthont. Erre az eseményre az újpesti eszperantó
cserkészek, a Xantus János Cserkészcsapat tagjai is eljöttek, hiszen a Toldi csapat története
szorosan összefonódik a Cserkész Eszperantó Ligával. A tábortűz péntek este sötétedéskor
kezdődött a Plébánia kertben. Zászlófelvonással, majd Nyitó áldással vette kezdetét a közös
tűz, melyet Vág Jancsi Toldi cserkésztestvérünk vezetett. Először a Toldi, majd a Xantus, s
végül a marosi Szent Gellért püspök csapat csapatindulója és csatakiáltása hangzott el. Az
este további részében népdalok, cserkészdalok, csatakiáltások hangzottak fel hol az egyik,
hol pedig a másik csapat vezényletével. Az este bizony emlékezetes volt kicsinek, nagynak
egyaránt. A vidám hangulatot végül egy záróénekkel zártuk, s minden cserkész élményekkel
térhetett haza. A vendég cserkészek közül hárman még sátrat is vertek a kertben, így nekik
csak a sátorba kellett beköltözni. Még mielőtt azonban mindenki nyugovóra tért volna, egy
közös csoportképen örökítettük meg a Toldi és a nagymarosi cserkészeket, hogy legyen mivel
büszkélkedni az utókornak.

A közös együtt lét minden nagymarosinak örök élmény marad. Sokat tanulhattunk idősebb
cserkésztestvéreinktől és igyekeztünk cserébe hangulatos tábortűzzel megörvendeztetni
őket. Remélem elértük a célunkat. Szeretnék egy rövid köszönetet mondani a Toldi csapat
két cserkészének, a találkozó igazi szervezőinek, Jóföldi Tibornak és Baan Tibornak, hogy
megismerhettük egymást és részesei lehettük ennek a közös szép élménynek. Az Úristen
vigyázzon rájuk és csapatukra, őrizze meg őket egészségben nagyon sokáig.

Maurer Mihály Tamás
cserkész-segédtiszt, csapatparancsnok

 

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!