Nagymarosi Levél minden Krisztust kereső közösségnek 2012 őszén

Állj meg egy percre, hajolj a földig és vedd szemügyre az első bibliát: magát a természetet, a teremtést. „Lapozd az oldalakat” és keresd a Neked szóló sorokat! Hová rejtette vágyunkra a választ a Teremtő? Hogyan terjed az evangéliumi élet egyik emberről a másikra? Vajon mi viszi át egyik emberről a másikra az Örömhír tüzét?

Nyári éjszakákon a tábortűz ellobbanó lángjai, téli estéken a kandalló meleget árasztó vörös izzása segít megtalálni a választ. A lángok alatt vöröslő parázs nem önmagától kapja az izzást. Amíg kapja, addig ontja magából a forróságot, átmelegíti, átforrósítja azokat, akik közel vannak hozzá.

„Mivel a te Istened emésztő tűz, nem közeledhetsz hozzá anélkül, hogy meg ne emésztene.” Igaz, hogy megéget, alakít rajtad, de át is jár igazságával, szeretetével, s közben hordozójává tesz.

Ha benned már felgyulladt a szeretet lángja, nem olyan nehéz másokat is szeretetre gyújtanod! Ekkor már nem a módszer, hanem az Isten jelenlétében való élet lesz a fontos. Ezért még a sikertelenség sem keserít el, hiszen elsősorban nem azért követed Jézust, hogy más is járni kezdje ezt az utat…

Úgy tapasztaljuk, hogy épp azokat a legnehezebb evangelizálni, akikkel folytonos és közeli kapcsolatban élünk: szüleinket, testvéreinket, osztálytársainkat, barátainkat. Van ebben igazság, hiszen Jézus is Názáretben talált a legközömbösebb fogadtatásra. Azt hitték, ismerik Őt. Ugyanígy legyinthetnek ránk is, mert úgy gondolják, ismernek minket. És valljuk be: lehet, hogy valóban jól ismernek. Jól tudják, hogy izzásunk fel-fellángoló, látszólagos, esetleg épp csak langyos. Ebben rejlik közvetlen környezetünk evangelizálásának nehézsége. Az „akciós” keresztények nem hatnak a mellettük élőkre. Az álpróféták, a felszínes tanítványok, az önző módon szeretők nem képesek evangelizálni.

Csak aki élő kapcsolatban van a Tűzzel, az tud izzást árasztani. Minden emberi érték alkalmas mások evangelizálásra. Amikor hallgatsz, amikor beszélsz, amikor lábat törölsz, amikor köszönsz az utcán, amikor szenvedsz, amikor mosolyogsz: az Úr jóságát hirdeted. De csak akkor, ha Isten szeretete jár át. Egyedül Ő képes ezeket az értékeket annyira felhevíteni, hogy azok túlvilági fényt árasszanak. Felelősségünk abban áll, hogy Isten jelenlétében éljünk, hiszen ha a parázs kikerül a tűzből, hamarosan hideg és fekete lesz.

Akik hosszabb ideig valódi parázs, krisztushordozó mellett élnek, még akkor is átveszik izzását, ha nem akarnak róla tudomást venni.

Nagy titok, hogy Jézus, aki tüzet hozott a földre, csak halála és feltámadása árán, a Szentlélek kiáradása után volt képes a szívekben tüzet gyújtani.

Az október előtti hetekben készüljünk együtt a találkozóra!

  • Életednek melyek azok a pillanatai, amikor tudatosan az Isten közelében, a Tűzben fürdesz? Kik gyújtották lángra benned a szeretet tüzét? Adj hálát értük!
  • Milyennek ismer téged közvetlen környezeted? Próbáld magad olykor külső szemmel nézni: tükrözöd-e Krisztust?
  • Mi motivál téged arra, hogy másokat Jézus közelébe vigyél? Kérd az Úrtól, hogy küldetésed világosabb legyen!

Letölthető Word (.doc) és a levél grafikus változata PDF dokumentumként.

Forrás

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!